Elisenda Castillón

Té 30 anys. És graduada en educació social i actualment està cursant el grau de criminologia a la UB. Sempre ha treballat al món social i des de fa uns mesos coordina un centre d’acollida per a persones en situació de sensellarisme. Milita a Bullanga feminista i a UCFR, també ha format part del CDR local.

Contacta amb ell/a
Vull que a Vilanova ningú pateixi exclusió residencial, social ni laboral. Que siguem un referent en justícia social i esdevinguem una ciutat per a totes les persones.