Ciutat Pedalable

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en whatsapp
Compartició en telegram

Idea

Una ciutat dissenyada per als desplaçaments a peu i en bicicleta és una ciutat equitativa, que garanteix l’ús igualitari de l’espai públic, que redueix la contaminació atmosfèrica i que evita accidents i malalties respiratòries.

Projecte

S’establirà una nova jerarquia dels mitjans de transport al conjunt de la ciutat, donant prioritat als desplaçaments a peu, en bicicleta i en d’altres mitjans no contaminants respecte el vehicle privat a través de les mesures següents:

 • Limitar la velocitat de circulació a 30 km/h en tot el nucli urbà, a 20 km/h al casc antic i zones residencials, i a 10 km/h en zones sensibles com els entorns de centres educatius. Facilitar el compliment d’aquests límits amb mitjans físics, i controlar-ne el compliment.
 • Revisar els sentits de circulació dels carrers per evitar el trànsit oportunista i de pas per dins del nucli urbà.
 • Limitar horàriament la circulació de vehicles de gran tonatge al nucli de la ciutat i controlar-ne el compliment.
 • Revisar la temporització dels semàfors de la ciutat per prioritzar els vianants i garantir que les persones amb mobilitat reduïda puguin creuar-los amb seguretat.
 • Habilitar “espais de vida” (espais sense aparcaments de vehicles per millorar la visibilitat i evitar atropellaments) a tots els passos de vianants.
 • Redistribuir l’espai públic i les places d’aparcament amb criteris d’equitat entre les diverses opcions de mobilitat.
 • Habilitar grans aparcaments de bicicletes en punts estratègics de la ciutat (estació de tren/busos, mercat, equipaments culturals i esportius, escoles i instituts, etc). A l’estació, habilitar aparcaments segur per a bicicletes. Habilitar aparcaments per a bicicletes en tots els pàrquings municipals a cost reduït.
 • Ampliar els km de carrils bici segurs a la xarxa bàsica: habilitar carrils bici troncals que uneixin els barris nord-sud i est-oest de la ciutat, i que connectin els centres educatius i els equipaments municipals. Eliminar els carrils bici en voreres.
 • Habilitar aparcaments dissuasoris de cotxes als afores de la ciutat.
 • Habilitar punts d’autoreparació i manteniment de bicicletes en tots els equipaments
  municipals.

Horitzó

Volem que qualsevol infant puguin anar caminant o en bicicleta desde casa seva a l’escola de forma segura.

Volem que augmentin els desplaçaments per dins de la ciutat a peu o en mitjans de trans- port sostenibles (bicicleta, patinets, transport col·lectiu) respecte els desplaçaments en cotxe/moto. Volem que la bicicleta representi com a mínim un 30% dels desplaçaments en mitjans no motoritzats.