Ciutat renovable

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en whatsapp
Compartició en telegram

Idea

El canvi climàtic i l’esgotament dels combustibles fòssils són una realitat molt preocupant. Això ens obliga a fer una profunda transformació d’un sector tan important com el de l’energia.

Aquesta transformació pot ser dirigida per les grans empreses de l’oligopoli i pot ser vista com una imposició però també pot ser una oportunitat per obrir el camp de l’energia a la participació popular, per dinamitzar les economies locals i per generar nous llocs de treball en un marc de sostenibilitat ambiental, avançant-nos així a un escenari en què les feines associades a sectors industrials tradicionals deixaran de ser una font principal d’ocupació.

Dins del sector energètic, aquesta transició a font renovables comporta una major electrificació del sector i, per tant, augmenta el valor estratègic de l’electricitat i de cadascuna de les activitats en què es divideix el sector elèctric: generació, transport, distribució i comercialització.

A nivell local, la generació distribuïda a través de l’autoconsum individual i compartit, les comunitats d’energia i les instal·lacions renovables de mitja escala, reconfiguren el mapa de relacions del sector. Les persones i les institucions locals poden participar activament en la generació elèctrica. A més, malgrat la dificultat jurídico-tècnica, cal avançar en la recuperació de les xarxes de distribució elèctrica perquè siguin de propietat pública i sortir decididament de les comercialitzadores de l’Oligopoli elèctric, buscant alternatives en l’economia social i solidària o creant una propia comercialitzadora local.

L’objectiu central d’aquestes accions no és tenir consumidores actives a nivell local sinó subjectes polítics que vulguin participar en la construcció d’aquest nou model energètic. D’aquí que la participació ha de ser central en totes les propostes.

De la mateixa manera, la mobilitat elèctrica compartida, l’eficiència energètica orientada al decreixement del consum i el sector de la reparació i l’“allargascència” dels productes electrònics també son claus i poden ser font de llocs de treball qualificat a nivell local.

Projecte

 • Revisar les ordenances municipals per facilitar des de l’Ajuntament la instal·lació de sistemes d’energia renovable per part de particulars i empreses, incorporant una tramitació simplificada de la sol.licitud d’inici de les obres, tal i com proposa l’Institut Català de l’Energia.
 • Oferir incentius locals i bonificacions (IBI, ICIO, IAE) per impulsar i incentivar la instal·lació de sistemes de generació i de mesures d’aïllament i eficiència energètica en totes les rehabilitacions de façanes i habitatges mitjançant l’assessorament des de l’Ajuntament i l’aplicació de beneficis fiscals.
 • Incorporar criteris socials i de contractació públics de l’energia i obrir processos per al canvi del subministrament elèctric públic amb empreses i cooperatives energètiques socials, verdes i democràtiques.
 • Crear un pla de formació, cultura i apoderament de l’energia que pugui dirigir-se a la ciutadania, als col·lectius i al personal de l’Ajuntament.
 • Generar un diagnòstic ecosocial i feminista dels usos i les fonts d’energia amb dades desagregades per gènere i que permetin planificar tenint en compte els usos productius i reproductius de l’energia.
 • Revisar els cicles formatius que s’imparteixen als centres de secundària i al Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) de la ciutat per incorporar oferta formativa associada a les energies renovables i a l’eficiència energètica, i a la reparació d’objectes, en particular sobre:
  • Instal·lació de sistemes d’energia solar fotovoltaica
  • Rehabilitació d’edificis amb criteris d’eficiència energètica
  • Auditories energètiques i implantació de sistemes de gestió de l’energia ↘ Reparació d’electrodomèstics i altres aparells electrònics.
  • Reparació de mobiliari i arranjaments de roba.

Aquestes activitats trencaran amb l’actual paradigma de que és més barat comprar un alguna cosa nova que reparar-la o refer-la.

 • Facilitar la implantació d’empreses i cooperatives del sector de les energies renov- ables i l’eficiència energètica a la ciutat.

Horitzó

Volem que Vilanova i la Geltrú sigui una ciutat capdavantera en l’apoderament energètic, en l’aprofitament de l’energia renovable i l’eficiència energètica, que atregui empreses d’aquests sectors i que faci una reconversió del seu teixit industrial cap a nous sectors de l’economia relacionats amb la cura del medi ambient.