Consell de la ciutadania

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en whatsapp
Compartició en telegram

Idea

Recuperar la sobirania vol dir també recuperar la participació ciutadana com a eina real d’intervenció de la ciutadania en els assumptes de la ciutat. La participació política no representativa és la base per construir una ciutat per a tots i totes, el punt de partida per repensar amb el màxim consens quina és la ciutat que volem.

Projecte

  • Crear un Consell de la Ciutadania, òrgan de participació que integri tots els agent socio-polítics de la ciutat. Dotar-lo de poder real i vinculant.
  • Reforçar les eines actuals de participació ciutadana (consells temàtics) i crear-ne de nous (com els Consells de Barri o el Consell de la Infància). Vincular-los tots al Consell de la Ciutadania a través de l’elevació de propostes, el traspàs d’informació i la coordinació entre ells.
  • Reforçar la participació ciutadana col·lectiva a través de la difusió dels col·lectius existents i la potenciació de nous instruments de participació/incidència no institucionals.
  • Augmentar la freqüència de celebració de les Assemblees Municipals Obertes (AMOs).
  • Dotar tots els ens de participació ciutadana de mecanismes transparents de seguiment.

Horitzó

Volem que la ciutadania de Vilanova i la Geltrú sigui un agent actiu polític en la quotidiani- tat del municipi, i participi de les decisions polítiques per tal d’enriquir la cultura política de la ciutadania i del municipi.

Volem fer efectiu el lema “el poble mana, el govern obeeix”.