Escola esportiva municipal

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en whatsapp
Compartició en telegram

Idea

L’esport és un agent transversal que permet la socialització, la integració i la cohesió social. A més també és una manera de tenir una ciutadania més participativa, activa i amb millor salut. És un àmbit transversal on conflueixen molts interessos i que té una gran incidència en el dia a dia dels ciutadans de la vila.

La privatització de la gestió esportiva que ha dut a terme l’Ajuntament en els últims anys provoca greus mancances en diversos sectors i és una font constant de conflictes.

Cal reprendre el control de l’esport vilanoví per solucionar els conflictes actuals i plantejar una visió diferent de la pràctica esportiva, fugint de la competició i el lucre i apostant per un esport popular que doni les mateixes oportunitats a tothom.

Projecte

  • L’Escola Esportiva Municipal és un ens que dota l’ajuntament de recursos i personal per impulsar l’esport popular i escolar. Fa formació i alhora es dedica a organitzar activitats, gestionar espais esportius, promocionar la pràctica de l’esport de manera integradora i fer d’enllaç entre els diversos agents esportius de la ciutat, des dels clubs fins a les associacions de veïns.
  • L’EEM dinamitzarà l’esport popular incidint en l’esport local i de barri aprofitant equipaments esportius que ja existeixen i creant-ne de nous (pistes esportives de barri, pistes de petanca, parcs, instal·lacions per a ús de la gent gran, taules de ping-pong, etc.)

A més, també servirà per engegar programes d’esport integrador, que incloguin a nouvinguts a la ciutat i també per col·laborar amb entitats i altres agents de la ciutat.

Horitzó

Volem que Vilanova tingui un sector esportiu fort i independent, amb uns valors clars. Volem defugir de l’esport negoci potenciar per l’esport popular. Volem que els infants segueixin practicant esport a la seva escola durant tota l’època escolar i que després decideixin lliurement on volen continuar.

Volem crear una xarxa d’esport popular als barris que aprofitin les instal·lacions del carrer i que serveixin per integrar aquells que no tenen oportunitats de participar en clubs.