Nou Canal Blau

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en whatsapp
Compartició en telegram

Idea

Els mitjans de comunicació locals estan actualment en una situació complicada: no poden competir amb els mitjans d’abast nacional i estatal, ni amb les plataformes de continguts. No obstant això, tenen un gran potencial democratitzador, per mostrar realitats que no es mostren a la resta de mitjans, per aprendre com es generen continguts audiovisuals i per empoderar la ciutadania.

Projecte

Reestructurar els continguts, usos i pantalles de distribució de Canal Blau:

  • Analitzant la programació actual de Canal Blau amb més audiència i amb més interès per la gent (informatius, esports i esdeveniments populars…) per mantenir-los a la graella de programació.
  • Repensant l’estratègia de difusió (a través de la TDT, de les xarxes, etc.) perquè arribi al màxim de públic potencial. Potenciar les xarxes i la distribució multipantalla dels continguts (web, twitter, streamimgs, youtube, instagram…).
  • Eliminant aquells espais que són mera imitació de canals nacionals i/o globals (Tv3, Tv1…) i que no tenen gaire sentit en un canal local.

Crear nous usos de la radio i televisió locals:

  • Obrint i democratitzant Canal Blau per a usos educatius a través de tallers de periodisme i realització audiovisual per la ciutadania (a través d’escoles, instituts i col·lectius) per entendre com funcionen els mitjans de comunicació, com i qui els controla i com crear/produir informació o productes audiovisuals localment per explicar realitats no representades en els mitjans de comunicació tradicionals o majoritaris.
  • Creant places de cicles formatius de grau superior i mitjà de realització i producció audiovisuals i vincular-los a Canal Blau dins el mateix edifici de Neàpolis.

Horitzó

Fer de Vilanova un centre d’educació i creació audiovisual fora de Barcelona.

Fer de Canal Blau un mitjà de comunicació participatiu, que sigui una eina d’aprenentatge, que estigui molt més obert a la ciutadania i augmentar-ne l’audiència a través de la visió en directe i a través de les xarxes socials.