Projecte de co-habitatge

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en whatsapp
Compartició en telegram

Idea

A banda de reforçar les necessàries i imprescindibles polítiques de xoc i urgència, cal promoure polítiques adreçades a trencar el monopoli del mercat com a mitjà únic d’accés a l’habitatge potenciant altres formes per garantir el dret a l’habitatge que defugin del mercantilisme i l’especulació.

Projecte

  • El projecte consisteix a licitar sòl públic a cooperatives d’habitatge en règim de cessió d’ús. La cessió es duria a terme per un temps determinat, posteriorment el sòl seguiria sent de titularitat pública i els habitatges construïts passarien a formar part dels béns de l’Ajuntament.
  • Es duran a terme una o més licitacions de sòl públic per materialitzar aquesta cessió.
  • Per tal de facilitar l’accés a aquests habitatges es potenciaran eines de mecenatge popular amb garanties financeres de l’administració.
  • A més, es desenvoluparan i potenciaran mesures fiscals, subvencions i altres ajuts que facilitin projectes privats de masoveria urbanes i rehabilitació d’edificis en desús a través de cooperatives. I s’inclouran els serveis d’assessorament cooperatiu a l’oficina d’habitatge per acompanyar i potenciar la creació de cooperatives d’habitatge.

Horitzó

Volem que Vilanova sigui una ciutat capdavantera en l’accés a l’habitatge mitjançant fórmules no mercantils com la cessió d’ús de sòl públic. Volem que en finalitzar el mandat s’hagin materialitzat projectes de co-habitatge a la ciutat.