Reformulació dels equipaments culturals municipals

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en whatsapp
Compartició en telegram

Idea

Vilanova i la Geltrú compta amb uns equipaments culturals infrautilitzats, amb una programació inestable i poc difosa entre la ciutadania. Paral·lelament a aquest fet, les entitats culturals vilanovines demanden, cada cop amb més urgència, espais on poder dur a terme diferents activitats i s’observa una mancança clara d’equipaments per a d’altres iniciatives individuals que podríen encabir-se en espais de creació multidisciplinar.

D’aquesta manera, es produeix la següent paradoxa: tenim unes instal·lacions que estan creades des de fa temps, però s’utilitzen ineficientment i ineficaç tant de manera activa (creació) com de manera passiva (espectadors). Les dificultats d’accés (preu, burocràcia, difusió, el tipus de producte cultural, els horaris per manca de personal, entre d’altres) poden ser motiu de la infrautilització.

Hem d’afegir a aquesta problemàtica la fagocitació dels Centres Cívics municipals i l’escassa importància de la majoria d’aquests espais pel que fa a la cohesió barrial, que els redueix a espais grisos i que interpel·len a un grup reduït de veïns. Tanmateix, són estructures creades que surten de la concentració al centre de la ciutat de la resta d’equipaments culturals, fet remarcable pel que respecta a una concepció de la ciutat que tingui en compte la totalitat de la seva extensió/població.

Projecte

Reformulació dels espais culturals municipals (museus, Teatre Principal, Auditori, Neàpolis, centres cívics, etc) per optimitzar espais que actualment s’utilitzen poc i que gran part de la ciutadania no considera com a propis. Millorar la gestió dels espais sense que això suposi una despesa extraordinària ni calgui crear nous equipaments, a través de les mesures següents:.

  • Millorar la gestió dels horaris d’obertura/disponibilitat i la gestió del personal.
  • Simplificar i facilitar les condicions d’accés tant per als creadors/programadors d’activitats com per a les persones usuàries.
  • Mantenir i ampliar la relació amb el teixit escolar, amb el Conservatori i Escola de Música Mestre Montserrat i amb l’Escola Municipal d’Art i Disseny (EMAID). Aprofitar que Vilanova compta amb l’únic institut que imparteix les dues línies de batxillerat artístic: Via d’Arts Plàstiques i Disseny i Via d’Arts Escèniques, Música i Dansa.
  • Portar la cultura al carrer i fer reconversió d’equipaments municipals com els quioscos per tal que es facin ressò de tot el que està passant amb tot tipus d’iniciatives culturals de la ciutat.
  • Facilitar l’accés de les entitats de Vilanova als diferents equipaments i acompanyar-les en la realització de les seves iniciatives culturals.

Horitzó

Volem que el veïnatge de Vilanova gaudeixi d’una producció cultural diversa, dinàmica i participativa, que les entitats culturals tinguin les portes sempre obertes per portar a terme tot tipus d’iniciatives i que la ciutat exerceixi la seva condició de capital també en el que respecta la formació i la creació cultural.