S’obre el procés de selecció del càrrec d’assessoria i coordinació de projectes de govern de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

El govern de Vilanova i la Geltrú obre un procés de selecció per cobrir el càrrec d’assessoria i coordinació de projectes de govern de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Caldrà presentar la sol·licitud per registre a l’atenció d’alcaldia o al correu electrònic alcaldia@vilanova.cat

Objecte Convocatòria

Assessor i coordinador de projectes de Govern

Càrrec de Confiança eventual.

Persona que ha de treballar amb un nou model d’organització de l’Ajuntament. Aquesta figura assessorarà i coordinarà càrrecs electes i caps de servei, per tal de desenvolupar i executar els projectes que el govern municipal li encarregui i els que es derivin del Pla d’Acció Municipal.

 • Vetllar pel desenvolupament del model de ciutat d’acord amb les directrius del govern
 • Incentivar el treball transversal entre àrees i regidories
 • Vetllar per la Responsabilitat Social i Corporativa i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
 • Treballar per un calendari d’actes de ciutat més coordinat entre regidories
 • Fer el seguiment i coordinar els projectes de ciutat que afectin a més d’una àrea organitzativa de l’Ajuntament
 • Vetllar pel compliment del PAM
 • Ajudar i motivar els diferents departaments a buscar noves fonts de finançament per a projectes

Requisits persona aspirant

Coneixement de l’administració pública.

Coneixements de la nostra ciutat.

Sensibilitat vers el projecte polític de govern

Nivell de català C-D

No estar inhabilitat per l’exercici de les funcions públiques

No concórrer en cap causa d’incompatibilitat

Dedicació

Exclusiva en horari flexible

Estar a disposició del govern quan es requereixi

Durada i incorporació

Des del març del 2020 fins a la finalització de l’actual mandat

Remuneració

L’aprovada en el ple del 15 de juliol del 2019

 

Convocatòria obertura i procés de selecció:

 1. PRIMERA FASE. Del 20 al 29 de gener

Presentació de sol·licitud amb CV i carta de motivació.

Es comprovarà l’acompliment dels requisits de la convocatòria.

Caldrà presentar la sol·licitud per registre a l’atenció d’alcaldia o al correu electrònic alcaldia@vilanova.cat

 

 1. SEGONA FASE.
  Presentació de Projecte i Entrevista Personal
  .

Els candidats que superin la primera fase, hauran de presentar un projecte d’organització i execució del PAM en cada una de les seves àrees. Tindran temps per presentar el projecte fins al 21 de febrer

Els dies 27 i el 28 de febrer, els projectes seleccionats hauran de ser defensats davant els membres del govern i s’haurà de passar una entrevista personal, on es valorarà el citat projecte, així com les capacitats, habilitats i perfil dels candidats.

Criteris d’avaluació del projecte i l’entrevista

 1. Qualitat expositiva i coherència del projecte.
 2. Acreditació dels coneixements de l’entorn (ciutat i ajuntament).
 3. Capacitat organitzativa i de gestió de projectes, així com perfil orientat a resultats i a l’ús dels sistemes d’informació.

Coneixement i alineació amb les línies principals del Programa d’Actuació Municipal.

Altres articles